Fokus på IT-sikkerhet

Er IT-systemene i din bedrift sikret mot angrep?

IMEMO kan utføre kontrollerte angrep mot din bedrift. Vi kjenner godt til hvilke teknikker som nettkriminelle benytter, og hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig for å stoppe inntrengere. Med en simulert penetrasjonstest eller et phishing angrep (løspengevirus), avslører vi svakheter i bedriftens sikkerhet.

83 % av IT-lederne sier at trusler mot skadelig programvare er vanskeligere å stoppe sammenlignet med i fjor. Hvorfor? Fordi nettkriminelle knytter flere teknikker i sine avanserte angrep, men de fleste sikkerhetsprodukter fungerer fortsatt isolert. Det er på tide å utvikle seg.


IMEMO er eksperter på IT-sikkerhet

De fleste IT-systemer er i dag på en eller annen måte tilknyttet internett. Dette åpner opp for at systemene kan bli utsatt for angrep. For noen bedrifter vil et angrep føre til store økonomiske tap.

Våre løsninger sørger for å forebygge angrep, og gjør din bedrift i stand til å stoppe truslene før de rekker å gjøre skade. Vi tar IT-sikkerhet på alvor!

IMEMO leverer synkronisert IT-sikkerhet på alle flater fra mobil til brannvegg, der enhetene kjenner til hverandre, og gir kundene den høyeste beskyttelsen til en svært konkurransedyktig pris.

Informasjonssikkerhet, nettverkssikkerhet og klientsikkerhet er viktige begreper som blir mer aktuelt med tiden, ettersom teknologien stadig utvikler seg. Derfor sørger IMEMO for å tilby gode tjenestene innen IT -sikkerhet. Løsningene vi leverer er fra Sophos, som er verdensledende og vinner priser internasjonalt for sine tjenester.

Med sikkerhetstjenester fra Sophos, kan vi skreddersy løsninger til bedrifter i alle bransjer. Kontakt oss gjerne for å få mer informasjon om våre tjenester innen IT-sikkerhet.

Sophos synkronisert sikkerhet

Sophos synkronisert sikkerhet er verdens første - og beste - cybersikkerhetssystem. Sluttpunkt-, nettverks-, mobil-, Wi-Fi-, e-post- og krypteringsprodukter, som alle deler informasjon i sanntid og svarer automatisk på hendelser:

  • Isoler infiserte endepunkter, blokkerer sidebevegelse
  • Begrens Wi-Fi for ikke-kompatible mobile enheter
  • Skann endepunkter ved oppdagelse av kompromitterte postkasser
  • Opphev krypteringsnøkler hvis det oppdages en trussel
  • Identifiser alle appene på nettverket

Ønsker du å bestille eller bli kontaktet, fyll inn i feltene under så hører du fra oss :-)