Prisøkning på Microsoft 365 fra 1. mars 2022

Nylig kunngjorde Microsoft en prisøkning på deres Microsoft 365-abonnementer for bedrifter*. Fra 1.mars 2022 vil utvalgte Microsoft 365 lisenser få en prisøkning på 10-25 %. Se oversikt for hvor mye de ulike lisenstypene øker:

Microsoft lisens Prisøkning i NOK (pr bruker i md)
Microsoft 365 Business Basic 49,- til 59,-
Microsoft 365 Business Premium 176 til 221,-
Office 365 E3 222 til 266

Microsoft begrunner prisøkningen med at de har lagt til betydelig verdi i form av flere tjenester og økt funksjonalitet siden abonnementene ble lansert.

Du kan lese mer om kunngjøringen på Microsoft sine sider her.

Endring av avtaleform
Microsoft har i tillegg annonsert endring i deres avtaleform/lisensmodell, som vil si at kunder må velge om de vil inngå en månedlig, årlig eller treårig avtale på deres lisenser. Med dette mister kunden mulighet til å bli fakturert per dag, slik de har hatt til nå.

 • Dersom kunden velger månedlig avtale, vil det påløpe en prisøkning på 20 % i tillegg til generell prisøkning.
 • Det er blitt forespeilet en rabatt på årlig/flerårig binding, i tillegg til at man får price protection (5% per dags dato.
 • Man kan kun justere opp lisenser i avtaleperioden, og man kan ikke kansellere den.
  Kunder vil ha mulighet til å endre lisenstype i avtaleperioden, men kun med oppgraderinger.

Hva betyr dette for deg?

 • Du vil få mulighet til å bestille lisenser med månedlig eller årlig bindingstid, som har sine forskjeller. Merk at du kan kansellere din bestilling innen 72 timer etter bestillingstidspunkt. Etter dette vil du ikke kunne redusere antall lisenser før terminslutt (enten månedlig, årlig eller treårig).

  • Månedlig fakturering:
   • Ved månedlig abonnement vil det være en prisøkning på mellom 5-25 % avhengig av lisens, men i gjengjeld vil du få mer fleksibilitet ettersom lisensantallet kan endres hver måned. Prisøkningen kommer i tillegg til prisøkningen på utvalgte lisenser.
   • Fordeler: Du vil beholde fleksibiliteten du har i dag, med å kunne justere lisenser opp og ned etter behov.
   • Ulemper: Du vil få en ytterligere prisøkning fra og med 01.07.2022 på 20 % på det du betaler i dag på alle lisenser.
  • Årlig fakturering:
   • Ved årlig abonnement får du 5 % rabatt på prisen du har i dag, men du må forplikte deg til et minimum antall lisenser for et helt år, og du vil ikke ha mulighet til å justere dette antallet ned.
   • Fordeler: Du vil få en prisrabatt på 5 % på prisen du har i dag, i ett år fra avtaleinngåelse dersom dette skjer før 01.03.2022. Du unngår 20 % prisøkning slik som ved månedlig avtale.
   • Ulemper: Du vil miste fleksibiliteten du har i dag til å skalere opp og ned. Du vil kun ha mulighet til å legge til lisenser, og ikke gå lavere enn det antallet du forplikter deg til ved inngåelse av avtalen.

Vi har også fått beskjed om at Microsoft vil lansere et alternativ om tre års bindingstid med en price-lock med enda flere fordeler. Mer informasjon om dette kommer så fort vi vet noe mer.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer fra Microsoft, men vil oppdatere dere fortløpende dersom dette skulle skje. Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål. Alle kunder vil motta mer informasjon fra oss direkte.

*Prisøkningen gjelder ikke privat personer eller education lisenser