“IMEMO tilbyr gode utviklingsmuligheter og er sterke på fag!”

Morten Bøhmer jobber som teknisk rådgiver i IMEMO. Han har over 20 års erfaring fra IT-bransjen, og besitter solid faglig kompetanse som kommer kunder og kollegaer i IMEMO til gode hver dag. Bli litt bedre kjent med Morten i denne artikkelen!

Hva er rollen din i IMEMO?Morten Bøhmer

Jeg jobber hovedsaklig med implementering og drift av ERP systemer for våre kunder - enten om det er on-premises eller i skyen gjennom for eksempel Azure. Mange av våre kunder har egne IT-avdelinger, men de trenger allikevel bistand og spisskompetanse, og her kommer IMEMO som leverandør og rådgiver inn.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En stor del av tiden min brukes på prosjektarbeid sammen med kundene. Siden vi har kunder i hele Norge er det mye fjernstyring og digitale møter, men noen ganger blir det besøk hos kunder rundt om i landet. Det er relativt mye selvstendig arbeid, noe som gjør det mulig med fleksibel tidsstyring. Samtidig samarbeider jeg både med interne ressurser, og eksterne parter i form av hosters og IT-avdelingen hos kunde. Bortsett fra prosjektarbeid, er det en del tid som går på intern støtte og bistand til kollegaer, for at vi sammen skal kunne levere så bra som mulig.

Faglig oppdatering er viktig i IT-bransjen. Hvordan legger IMEMO til rette for faglig utvikling og oppdatering?

IMEMO er en arbeidsplass som oppmuntrer til faglig utvikling. Ledelsen setter pris på medarbeidere som viser initiativ og lyst. Så lenge det finnes sammenfallende interesser mellom interessen og behovet, får man mulighet til å gjøre nesten hva man vil. Det kan være å gå kurs eller ta ulike sertifiseringer - den siste sertifiseringen jeg selv har tatt er Azure Solutions Architect Expert. Jeg er en nysgjerrig person som liker å lære nye ting, og det har jeg alltid fått anledning til i IMEMO.

 

Hva er det beste med å jobbe i IMEMO?

Det er et godt arbeidsmiljø hvor vi er gode på å finne på ting sammen. Jeg er for eksempel birøkter, og flere kollegaer har blitt med dit. Vi har brygget øl sammen, og spiller en del shuffleboard eller pinball på kontoret. I tillegg har det blitt arrangert gamingkvelder for de som er interessert i det. Vi har også lærlinger hos oss som bidrar på support, og skal lære faget - noe som er både gøy og verdifullt.


Les også:
- Vestfolds “Google” - IMEMO vokser i skyen!
- IMEMO skal vokse med nye eiere!